Παρακαλούμε πατήστε ανανέωση για να φορτωθεί κανονικά η σελίδα (ctrl+f5)

Kριτήρια επιλογής κλιματίδων

Συντάκτης: nikiforidis nikos
Ημερομηνία: 14.07.2013

Κατά το κλάδεμα καρποφορίας θα πρέπει να αφαιθούν στο αμπέλι οι κλιματίδες οι οποίες θα αποτελέσουν τους πρωτογενείς βλαστούς κατά το νέο έτος καρποφορίας. Η διαλογή των κλιματίδων αυτών θα πρέπι φυσικά να ακολουθεί ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια της ποιοτικής διαλογής θα πρέπει να είναι:

Υγιείς κλιματίδες: οι κλιματίδες που θα παραμείνουν δεν θα πρέπει να έχουν προσβληθεί από εχθρούς ή ασθένειες.
Γερές κλιματίδες: δεν θα πρέπει να έχουν τραύματα από καλλιεργιτικές φροντίδες ή από χαλάζι.
Ωριμες κλιματίδες: θα πρέπει να έχει επέλθει φυσιολογική ξυλοποίηση. Αυτό γίνεται φανερό από το χρώμα των κλιματίδων που διαφέρει από ποικιλία σε ποικιλία αλλά και από την αντίσταση στην συστροφή τους. Επίσης ο φλοιός θα πρέπει να αποκολλάται σχετικά εύκολα.
Ζωηρές κλιματίδες: το μήκος και το πλάτος τους θα πρέπει να είναι φυσιολογικά. Θα πρέπει να αποφέυγονται κλιματίδες με πολύ μικρά μεσογονάτια διαστήματα αφού αυτό αποτελεί σημάδι καχεκτικής βλάστησης. Επίσης τα πολύ μεγάλα μεσογονάτια διαστήματα μπορεί να προέρχονται από υπερβολική ή γρήγορη ανάπτυξη (κακή ξυλοποίηση) οπότε και θα πρέπει να αποφεύγονται.
Διατήρηση και συντήρηση σχήματος: η θέση και κατεύθυνση της κλιματίδος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην αλλοιώνεται το σχήμα της αμπέλου αλλά και έτσι ώστε τα καρποφόρα όργανα να έχουν την ίδια περίπου απόσταση από το έδαφος. Φυσικά με την ίδια λογική θα πρέπει να προβλεφθεί και να αποφευχθεί η τυχόν επισκίαση που μπορεί να επέλθει μετά την ανάπτυξη των φύλλων. Η σωστή απόσταση των κλιματίδων μπορεί επίσης να προβεί καθοριστική για την πρόλειψη αλλά και την αντιμετώπιση ασθενειών.