Παρακαλούμε πατήστε ανανέωση για να φορτωθεί κανονικά η σελίδα (ctrl+f5)

Diplome National d'Oenologue (DNO) ( France )

Συντάκτης:
Ημερομηνία: 03.01.2011

Diplome National d'Oenologue (DNO): Αυτό το δίπλωμα πλέον και εώς μεταπτυχιακό (2 χρόνια σπουδές). Θεωρείτε ουσιατικά εώς ειδίκευση στην Οινολόγια. Διαρκεί δύο χρόνια, αλλά για να γίνει κανείς δεκτός πρέπει να έχει κάνει σπουδές διετείς τουλάχιστον. Τέτοιου τύπου διετή διπλώματα υπάρχουν στη Γαλλία, όμως δεν υπάρχουν αντίστοιχά τους στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, αν κανείς θέλει να κάνει αυτό το πτυχίο, πρέπει να έχει τελειώσει κάποια σχολή στην Ελλάδα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ή να πάει στη Γαλλία να κάνει πρώτα τις απαιτούμενες σπουδές. Σε γενικές γραμμές δεν συνιστάται για τους πτυχιούχους του ΤΕΙ με τη λογική ότι θεωρητικά εκεί μαθάινουν ότι και στο ΤΕΙ, χωρίς βέβαια αυτό να είναι πάντα αλήθεια. Το πτυχίο αυτό υπάρχει σε 5 πανεπιστήμια στη Γαλλία. Αυτά είναι από το πιο γνωστό: στο Bordeaux, στη Dijon (Βουργουνδία), στο Montpellier, στην Toulouse και στη Reims. Αυτή η κατάταξη είναι αμφιλεγόμενη, ειδικά όσον αφορά στα δύο πρώτα πανεπιστήμια. Λέγεται ότι το πιο γνωστό είναι το πανεπιστήμιο του Bordeaux, αλλά ότι το πιο καλό είναι αυτό της Dijon.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι το ακόλουθο:

1ο εξάμηνο


1. Analyse et controle 1er partie: Ανάλυση και έλεγχος 1ο μέρος.
2. Transformation du raisin en vin ? Μετατροπή της σταφυλής σε οίνο.
3. Composition et Transformation du vin 1er partie ? Σύσταση και μετατροπή του οίνου 1ο μέρος.
4. Anglais: Αγγλικά: Στο μάθημα αυτό μπορείτε αν έχετε Proficiency να πάρετε απαλλαγή. Δεν σας το συνιστούμε όμως, για δύο λόγους: Αρχικά, βοηθά να ανεβάσετε τον μέσο όρο του έτους σας γιατί οι Γάλλοι είναι απαράδεκτοι στα αγγλικά και μπορείτε πολύ εύκολα να εντυπωσιάσετε τον καθηγητή με πολύ λίγη δουλειά, και δεύτερον μαθαίνετε και ορολογία στα αγγλικά που είναι χρήσιμη, ειδικά στις περιπτώσεις κάποιων που πιθανόν να θελήσουν να εργαστούν στη συνέχεια στην Αμερική στην Αυστραλία ή στη Νότιο Αφρική.

2ο εξάμηνο


1. Analyse et controle 2e partie : Ανάλυση και έλεγχος 2ο μέρος.
2. Composition et transformation du vin 2e partie: Σύσταση και μετατροπή του οίνου 2ο μέρος.
3. Pratiques oenologiques et traitement du vin: Οινολογικές πρακτικές και διαχείρηση οίνου.
4. Analyse sensorielle: 1er partie : Οργανοληπτικός έλεγχος 1ο μέρος.
5. Viticulture : Αμπελουργία.

-Κάθε πανεπιστήμιο από τα πέντε, μπορεί να διαλέξει μόνο του ένα μάθημα που θα διαρκεί 36 ώρες.-

3ο εξάμηνο


Το εξάμηνο αυτό είναι αφιερωμένο στην εφαρμογή πρακτικής άσκησης που θα διαρκεί τουλάχιστον 676 ώρες. Ταυτόχρονα, ο φοιτητής καλείται να κάνει ένα πείραμα και να γράψει την πτυχιακή του εργασία ή ?memoire? όπως λέγεται στα γαλλικά. Το πείραμα γίνεται εκεί που κάνει και την πρακτική του άσκηση ο φοιτητής.
Θεωρητικά, ο φοιτητής πληρώνεται ένα μικρό μισθό, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα.

4ο εξάμηνο


1. Genie oenologique: Οινολογικό πνεύμα.
2. Economie, droit et legislation vitivinicole : Οικονομία, δίκαιο και οινο-αμπελουργική νομοθεσία.
3. Informatique, management, comptabilit? et gestion ? Πληροφορική, μάνατζμεντ, λογιστική και διαχείρηση.
4. Vigne et produits de la vigne dans l'environnement  :Αμπέλι και προϊόντα αμπέλου στο περιβάλλον.
5. Vinifications speciales - Produits de la vigne et du vin; Ειδικές οινοποιήσεις - Οινολογικά και αμπελουργικά προϊόντα.
6. Analyse et contrοle: 3e partie : Ανάλυση και έλεγχος 3ο μέρος.
7. Analyse sensorielle: 2e partie : Οργανοληπτικός έλεγχος 2ο μέρος.
8. Capacite professionnelle agricole: Γεωργική επαγγελματική ικανότητα.
9. Anglais:  Αγγλικά.

-Κάθε πανεπιστήμιο από τα πέντε, μπορεί να διαλέξει μόνο του ένα μάθημα που θα διαρκεί 24 ώρες.
Πριν ξεκινήσει κανείς στο πρώτο έτος είναι υποχρεωμένος να κάνει ακόμη μία πρακτική άσκηση τριών τουλάχιστον εβδομάδων.