Παρακαλούμε πατήστε ανανέωση για να φορτωθεί κανονικά η σελίδα (ctrl+f5)

Diplome National de Masteres Professionnel Vigne et Vin - Montpellier (France)

Dipl?me National de Master Professionnel Vigne et Vin ? Montpellier Sup-Agro, Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin (IHEV) σε συνεργασία με την ΕΝΙΤΑΒ (ECOLE NATIONALE DES INGENIEURS DE AGRONOMIQUE DE BORDEAUX).

Το μεταπτυχιακό αυτό είναι ένα από τα λίγα μεταπτυχιακά μαζί με αυτό του Bordeaux που είναι διπλά. Προσφέρουν δηλαδή διπλό τίτλο Οινολογίας και Αμπελουργίας. Το θετικό χαρακτηριστικό που έχει ως πτυχίο σε σχέση με αυτό του Bordeaux είναι ότι μπορεί κανείς να κάνει πρακτική άσκηση και στα δύο αντικείμενα αν το επιθυμεί. Επίσης, γίνεται με τη συνεργασία δύο πολύ καλών πανεπιστημίων και με του INRA (Institut National de la Recherche Agnonomique) του Montpellier. Ταυτόχρονα, ο υποψήφιος μπορεί να διαλέξει αν θέλει ταυτόχρονα με τον μεταπτυχιακό του τίτλο να αποκτήσει και τον τίτλο του DNO του πανεπιστημίου του Montpellier. Αντίθετα, ένα μεγάλο μειονέκτημα που παρουσιάζει και το οποίο αγγίζει συγκεκριμένους υποψηφίους, είναι ότι δεν δέχονται πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., όπως και υποψηφίους που δεν γνωρίζουν καθόλου γαλλικά. Αυτή η επιλογή τους γίνεται λόγω των εμπειριών που είχανε μέχρι σήμερα. Αντίθετα, πτυχιούχους Χημικούς, Χημικούς μηχανικούς και κυρίως Γεωπόνους (είναι η ιδανική περίπτωση για αυτούς) τους δέχονται, αν αυτοί έχουν έστω και βασικές γνώσεις γαλλικών.
Το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού αυτού έχει μία ιδιαιτερότητα. Η διάρκειά του είναι 3 εξάμηνα, και ξεκινάει τον Φλεβάρη κάθε χρονιάς. Το εξάμηνο από Σεπτέμβρη μέχρι Γενάρη της κάθε σχολικής χρονιάς, αφιερώνεται σε εξισορρόπηση επιπέδων, όπως το περιγράφουν, στο οποίο ουσιαστικά επιλέγουν συγκεκριμένους υποψήφιους, οι οποίοι έχουν λίγες γνώσεις γαλλικών, οινολογίας ή αμπελουργίας.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
Εξάμηνο 8:
Βάσεις αμπελουργίας: δύο ομάδες μαθημάτων:
Module 1:
1. Ιστομορφολογία / Γενετική
2. Φυσιολογία / Αβιοτικό περιβάλλον
Module 2:
1. Αμπελογραφία / Ποικιλίες
2. Συμπτωματολογία
3. Βιοτικό περιβάλλον
4. Προστασία της αμπέλου (προαπαιτούμενο για το module 9)
5. Λογική της αμπελουργίας (προαπαιτούμενο για το module 9)
Βάσεις Οινολογίας: τρεις ομάδες μαθημάτων:
Module 3:
1. Σύσταση της ράγας της αμπέλου
Module 4:
1. Φυσικοχημικές αναλύσεις
2. Οργανοληπτική ανάλυση (προαπαιτούμενο για το module 10)
Module 5:
1. Μικροβιολογία, ζυμώσεις
2. Μετατροπή της ράγας σε οίνο
3. Εξειδικευμένη Οινολογία 1 (προαπαιτούμενο για το module 10)
Βάσεις Κοινωνιολογίας - Οικονομίας
Module 6:
1. Οικονομία / Νομοθεσία (προαπαιτούμενο για το module 11)
Πρακτική Άσκηση:
Module 7:
1. Εκπαιδευτική εκδρομή (8 ημέρες)
2. Πρακτική άσκηση (4 εβδομάδες)
Εξάμηνα 9-10:
Πρακτική Άσκηση:
Module 8:
1. Πρακτική άσκηση οινολογίας (8 εβδομάδες ? για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται και για την απόκτηση του DNO)
Αμπελουργία:
Module 9:
1. Αμπελουργία / Εξειδικευμένη αμπελουργία (μελέτη καταστάσεων: γίνεται έρευνα πάνω σε ένα πρόβλημα στο οποίο ομάδες φοιτητών προσπαθούν να δώσουν λύση)
2. Ολοκληρωμένη Αμπελουργία (μελέτη καταστάσεων)
Οινολογία:
Module 10:
1. Επεξεργασία, ωρίμανση και συντήρηση οίνων
2. Εξειδικευμένη Οινολογία 2
3. Οργανοληπτική ανάλυση
4. Οίνος και υγεία
Κοινωνιολογία - Οικονομία
Module 11:
1. Διοίκηση / Οικονομία / Μάρκετινγκ
Ολοκληρωμένη προσέγγιση :
Module 12:
1. Επιχείρηση, μάνατζμεντ, κοινωνιολογία
Module 13:
1. Αμπελουργικά ?terroirs?
2. Τεχνολογική και επιστημονική επικαιρότητα
Πρακτική Άσκηση:
Module 14:
Πρακτική άσκηση (6-8 μήνες)
agro-montpellier.fr