Παρακαλούμε πατήστε ανανέωση για να φορτωθεί κανονικά η σελίδα (ctrl+f5)

University of Tras_os_Montes and Alto Douro(UTAD)Enology (Portugal)

Συντάκτης: Σκουτέλας Δημήτρης
Ημερομηνία: 06.01.2011

Ά εξάμηνο


- Κυτολογία (6,0)
- Φυσική Ι (6,0)
- Μαθηματικά Ι (6,0)
- Εισαγωγή στην επιστήμη της Γεωπονίας (4,0)
- Γενική Χημεία (6,0)

΄Β εξάμηνο


- Αγγλικά (2,0)
- Ιστολογία και Μορφολογία (6,0)
- Φυσική ΙΙ (6,0)
- Μαθηματικά ΙΙ (6,0)

΄Γ εξάμηνο


- Στατιστική Μέθοδοι (5,0)
- Περιβάλλον (5,0)
- Αναλύτική Χημεία (6,0)
- Υπολογιστές (4,0)
- Οργανική Χημεία (6,0)

΄Δ εξάμηνο


- Βιοχημεία (6,0)
- Εισαγωγή στην Αποστολη της έρευνας (5,0)
- Μικροβιολογία (6,0)
- Έδαφος και Γονιμότητα (5,0)
- Οργανική Χημεία ΙΙ (6,0)

Έ εξαμήνο


- Οινοποίηση (8,0)
- Μικροβιολογία και Βιοχημεία Ζυμώσεων (5,0)
- Οργανολιπτικός Έλεχγος Ι (4,0)

΄Στ εξάμηνο


- Αμπελουργία (6,0)
- Αναλύσεις Οίνου (7,0)
- Γενετική (6,0)
- Σταθεροποίηση Οίνου (7,0)
- Οργανολιπτικός Έλεχγος ΙΙ (4,0)

΄Ζ εξάμηνο


- Πρακτική Άσκηση (30,0)

΄Ζ1 εξάμηνο


- Μικρές Βιομηχανίες (5,5)
- Μanagement (4,5)
- Οινολογική Μηχανική (5,5)
- Οικονόμικα (4,5)
- Υγειήνη Διατροφή (4,0)
- Νομοθεσία (2,0)
- Marketing (4,0)

Υ.Γ:Οι αριθμοί που αναγράφοντε είναι τα ECTS (credits) του κάθε μαθήματος

Για περισσότερες πληροφορίες:www.utad.pt
http://www.utad.pt
Eπικοινωνία για το πρόγραμμα ERASMUS:
- email:enosa@utad.pt,vric@utad.pt,vricc@utad.pt