Παρακαλούμε πατήστε ανανέωση για να φορτωθεί κανονικά η σελίδα (ctrl+f5)

Master of science in Oenology and Viticulture στο πανεπιστήμιο του Geinsenheim (Germany)

Συντάκτης: Σκουτέλας Δημήτρης
Ημερομηνία: 06.01.2011

Ο πρώτος χρόνος πραγματοποιείται στην πόλη του Giessen


Α΄& Β΄Εξαμηνο (επιλογή 5 μαθημάτων)

 • Bιομετρία
 • Βιοχημεία -Βιοτεχνολογία,Φυτοπροστασία,Μοριακή Φυτοπαθολογία,Οργανική Χημεία
(Επιλογή μαθημάτων από το προπτυχιακό πρόγραμμα)

O δεύτερος χρόνος πραγματοποιείται στο πανεπιστήμιο του Geisenheim


Γ΄Εξάμηνο
 • Μικροβολογια Οίνων
 • Βιοτεχνολογία και Γενετική στην Αμπελουργία και στην Οινολογία
 • Μηχανική και Παραγωγή αλκοολούχων ποτών
 • Αμπελουργικές πρακτικές

Δ΄Εξάμηνο(επιλογή 5 μαθημάτων)
 • Οικοφυσιολογία
 • Οργαινκή αμπελουργία
 • Φυτοπροστασία Αμπέλου
 • Αποστάγματα
 • Παραγωγη ειδικών Οίνων
 • Ανάλυση οίνων και αλκοολούχων ποτών
 • Μάρκετινγκ οίνων
 • Παραγωγή οίνων ποιότητας

Η προθεσμία αποστολής των αιτήσεων για το μεταπτυχιακό διαρκεί από τις 1/6 εώς τις 15/7.


Πρόγραμμα σχολής


Περισσότερες πληροφορίες στο site της σχολής