Παρακαλούμε πατήστε ανανέωση για να φορτωθεί κανονικά η σελίδα (ctrl+f5)

IXth International Terroir Congress

25 - 29 Ιουνίου του 2012

Το Ένατο Διεθνές Συνέδριο "Vitivinicultural Terroirs" θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου του 2012 στη Ντιζόν (Βουργουνδία) και Ρέiμς (Σαμπανία).

Τα θέματα που επιλέχθηκαν για αυτό το ένατο Διεθνές Συνέδριο της Vitivinicultural Terroirs αποτελούν βασικούς όρους για τον ορισμό της «Vitivinicultural Terroir», όπως εγκρίθηκε από το ψήφισμα του OIV, το 2010: τέσσερις επιστημονικές συνεδρίες θα επικεντρωθούν στο φυσικό περιβάλλον (έδαφος, κλίμα και την τοπογραφία), το βιολογικό περιβάλλον (φυτικό υλικό, μικροβιολογία του εδάφους και της βιοποικιλότητας αμπελώνα) και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο. Παρούσιασεις  σχετικά με την οριοθέτησει τεχνικών ζωνών και μια συνεδρία για τα είδη των Terroirs σε όλο τον κόσμο. Τέλος, θα εξεταστεί ο ανθρώπινος παράγοντας, με ιδιαίτερη έμφαση στις πρακτικές αμπελουργίας, συλλογική γνώση και την αξιοποίηση των Terroirs μέσω των προϊόντων και των τοπίων τους.