Παρακαλούμε πατήστε ανανέωση για να φορτωθεί κανονικά η σελίδα (ctrl+f5)

Διαγωνισμός Φωτογραφίας 23-27 Μαΐου 2011

ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΣ

Ο διαγωνισμός είναι μια πρωτοβουλία του infowine.gr σε συνεργασία με την ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. με θέμα ΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙ και θα πραγματοποιηθεί στις 23-27 Μαΐου 2011 στον αίθριο χώρο του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθηνών.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ελεύθερη και απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές/πτυχιούχους οινολογίας και φωτογραφίας ανεξαρτήτως ηλικίας και ειδίκευσης, απλούς οινόφιλους και γενικά σε όσους ασχολούνται με τον χώρο του κρασιού, της φωτογραφίας, επαγγελματικά και μη.

Όροι συμμετοχής


 • Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι και 3 φωτογραφίες συνολικά.
 • Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο φωτογραφίες που δεν έχουν επεξεργαστεί ηλεκτρονικά ή έχουν επεξεργαστεί, σε τέτοιο βαθμό που δεν παραποιούν την πραγματικότητα.
 • Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δηλώνουν αυτόματα ότι παραχωρούν στους διοργανωτές του Διαγωνισμού το δικαίωμα δημοσίευσης και έκθεσης των φωτογραφιών τους για κάθε σκοπό, εκτός της εμπορικής εκμετάλλευσης, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρονται τα ονόματά τους.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εγγυώνται ότι τα υποβαλλόμενα έργα αποτελούν προσωπικές και αυθεντικές δημιουργίες. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, να αποσύρουν από το διαγωνισμό υποψηφιότητες που αποδεδειγμένα ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα και όχι στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες. Δεν θα εξετάσει καταγγελίες για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας από τους συμμετέχοντες από τρίτους λόγω αδυναμίας του ελέγχου.
 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των μελών της Κριτικής Επιτροπής, των ημερομηνιών και λοιπών στοιχείων του Διαγωνισμού Φωτογραφίας και βράβευσης με την υποχρέωση κάθε αλλαγή να ανακοινώνεται έγκαιρα.
 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, η οποία εκφράζεται με την ηλεκτρονική αποστολή του σχετικού υλικού, συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων που αναφέρονται παραπάνω.

Λεπτομέρειες αποστολής

Οι συμμετοχές αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο info@infowine.gr μέχρι και τις 20 Μαΐου. Μετά τις 20/5/2011 τελευταία ημέρα αποδοχής συμμετοχών, θα διοργανωθεί η βράβευση των 3 πρώτων διαγωνιζόμενων και θα ακολουθήσει έκθεση των φωτογραφιών.
 • Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν σε μορφή JPEG και μέγεθος που να μην ξεπερνούν τα 5-6 ΜΒ έκαστη. Μπορείτε να στείλετε σε ξεχωριστά mail τα αρχεία σας, εάν δεν επαρκεί η χωρητικότητα δεδομένου ότι κάθε mail και κάθε επισυναπτόμενο αρχείο να αναγράφεται με αύξοντα αριθμό.
 • Θα πρέπει να αναγράφεται σε κάθε φωτογραφία ο τίτλος του έργου, καθώς επίσης ονοματεπώνυμο διαγωνιζομένου, τηλέφωνο επικοινωνίας.
 • Φωτογραφίες που αφορούν διαφημιστικό περιεχόμενο δεν γίνονται δεκτές.Βραβεία-κριτική επιτροπή-αποτελέσματα

Η κριτική επιτροπή θα απαρτίζεται από 2 καθηγητές του Τμήματος Οινολογίας , 1 καθηγητής Τμήματος Φωτογραφίας(ΤΕΙ Αθήνας) και 2 μέλη του infowine.gr. Tα ονόματα των μελών θα γνωστοποιηθούν τον κατάλληλο χρόνο.
 • Οι καλύτερες φωτογραφίες θα εκτεθούν μόνιμα σε χώρους της Σχολής Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών .
 • Θα ξεχωρίσουν 3 φωτογραφίες, εκ των οποίων η πρώτη θα γίνει εξώφυλλο στο newsletter του site του http://www.infowine.gr και της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο., και οι αμέσως επόμενες κερδίζουν δώρα οινολογικού ενδιαφέροντος.
 • Τα βραβεία θα ανακοινωθούν στο infowine.gr, σε ανακοινώσεις στο ΤΕΙ Αθήνας στα προαναφερθέντα τμήματα.