Παρακαλούμε πατήστε ανανέωση για να φορτωθεί κανονικά η σελίδα (ctrl+f5)

The World`s Most Powerful Spirits & Wine Brands, 2010

Συντάκτης: Γεωργιλάς Θάνος
Ημερομηνία: 19.05.2010

Το Power 100 είναι μια ετήσια εκπαιδευτική έρευνα που καταγράφει την δύναμη των παγκόσμιως μεγαλύτερων ετικετών στα αλκολούχα ποτά και στα κρασιά!Το Power 100 έχει γίνει βιομηχανικό σημείο αναφοράς της αποδοτικότητας αναγνωρίζοντας ετικέτες που είχανε καλές επιδόσεις μέσα στην χρονία και ταυτοποιώντας άλλες που οι επιδόσεις τους δεν ήταν καλές!