Παρακαλούμε πατήστε ανανέωση για να φορτωθεί κανονικά η σελίδα (ctrl+f5)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Συντάκτης: Γεωργιλάς Θάνος
Ημερομηνία: 04.09.2010

ΦΕΚ 1072/13.7.2010 που αφορά την αριθμ: 284984/13.7.2010 απόφαση του Υ.Π.Α.Τρ με θέμα της «Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθμ: 347970/9-12-08 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το ??Πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα??