Παρακαλούμε πατήστε ανανέωση για να φορτωθεί κανονικά η σελίδα (ctrl+f5)

OENOBIO θερινό σχολείο για την βιολογική καλλιεργεια

Geisenheim (Γερμανία) από τις 15 έως τις 27 Ιουλίου 2019.

Tο πρώτο θερινό σχολείο για την βιολογική καλλιεργεια στην Γερμανία.

Το θερινό σχολείο OENOBIO είναι ένα ενταντικό πρόγραμμα σπουδών φερνεί μαζί φοιτητές και καθηγητές από 5 Ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Το πρόγραμμα αυτό θα πραγματοποιηθεί στο Geisenheim (Γερμανία) από τις 15 έως τις 27 Ιουλίου 2019.
Οι μαθητές και οι δάσκαλοι θα εργαστούν από κοινού σε θέματα πάνω στην βιολογική αμπελουργία και την οινολογία.