Παρακαλούμε πατήστε ανανέωση για να φορτωθεί κανονικά η σελίδα (ctrl+f5)

Μεταπτυχιακό τίτλος για την διαχείριση των οινοποιείων στο Bordeaux Agroscience

Συντάκτης: Σκουτέλας Δημήτρης
Ημερομηνία: 17.06.2017

Το νέο μεταπτυχιακό  του Bordeaux Agroscience  προσφέρει στους φοιτητές ή στους  επαγγελματίες την δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διαχειριστεί ένα οινοποιείο . Ο στόχος του μεταπτυχιακού αυτού είναι να δώσει όλα της απαραίτητες πληροφορίες ώστε ο απόφοιτος να μπορεί να ελέγχει όλες τις λειτουργίες για την διαχείρισης των οινοποιείων (τεχνικών, οικονομικών, νομικών, κοινωνικών...).


Πρόγραμμα

Η εκπαίδευση ξεκινά το Νοέμβριο και διαρκεί 12 μήνες, συμπεριλαμβανομένης 6 μήνες πρακτικής άσκησης.
Η σχολή μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:
Πλήρους απασχόλησης
? 6 μήνες πλήρους φοίτησης στο πανεπιστήμιο του Μπορντό από Νοέμβριος έως Απρίλιος
? 6 μηνών σε επιχείρηση από Μάιο έως Οκτώβριο
Μερική απασχόληση
Για τα στελέχη των επιχειρήσεων, την κατάρτιση μπορεί να γίνει σε 2 χρόνια.
Δύο επιλογές είναι δυνατές:
? 2 φορές 3 μήνες το χρόνο με την παρακολούθηση της κατάρτισης πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια των 3 μηνών
? ή 6 μήνες διδασκαλίας για 2 χρόνια.
Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι συνεχόμενη για 6 μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες :